Tăng tốc ubuntu linux

18:37

By: Jc-imedia.com

Bước 1:

Stop các ứng dụng không cần thiết và dịch vụ tự khởi động vào lúc khởi động.

Đầu tiên dừng phần mềm không cần thiết mà chạy vào lúc khởi động.

System -> Preferences -> Applications startup, một cửa sổ như sau:

Tang toc ubuntu linux
bỏ chọn các ứng dụng mà bạn muốn không chạy tự động, khi bạn đã hoàn thành click “Close.”

Bước 2:

Hủy bỏ tự động khởi chạy dịch vụ không cần thiết
Go to System -> Administration -> Services and click in the unlock when prompted to enter the password

Tang toc ubuntu linux

Bước 3:

Bây giờ bỏ chọn các dịch vụ mà bạn không cần lúc bắt đầu.
Bạn có thể bỏ các lựa chọn dưới đây
1. Power Management (acpid) – Chỉ sử dụng nếu bạn sử dụng một laptop hoặc một Netbook.
2. Bluetooth device management (blutooth) – Bạn có thể disable nếu bạn không có bluetooth.
3. Management shortcut keys (hotkey-setup) – Nếu bạn không sử dụng shortcuts trên keyboard bạn có thế disable nó.
4. Management Braille display – Nếu bạn không cần Braille bạn có thể disable.

Nguồn: Sưu tầm(jc-imedia.com)

JC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below