VideoHive Butterfly Logo Revealer

VideoHive Butterfly Logo Revealer
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 209mb

Information:

  • CS4 and higher
  • HD 1920×1080
  • No plugins Required
  • Bonus: Trapcode particular and Optical Flares version project also included
  • HD 1920×1080
  • Pdf Tutorial included
  • You can customize to your desired themes and colors using color controllers single

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

JC

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below