VideoHive Debris Logo

VideoHive Debris Logo
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 11.4mb

Information:
After Effects CS5 or above
Full HD res (1920×1080)
Plugin Required: Optical Flares (!)
Simple and very easy to use
Help PDF included
Audio not included but can be purchased here:
Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

JC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below